Tiết 48
Làm văn Ngày soạn: 01 - 12 - 2008

CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

A- Mục tiêu: giúp hs
- Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận.
-Tự phát hiện, phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài văn nghị luận của chính mình.
- Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết.

B- Dự kiến cách thức tiến hành giảng dạy:
- Phương pháp thuyết giảng - hoạt động nhóm
- Phương pháp phát vấn - đàm thoại.
C- Tiến trình lên lớp:
1- Ổn định:

- Kiểm tra số học sinh.
- Kiểm tra vệ sinh, nề nếp.
2- Kiểm tra bài cũ: