Soạn:12/11/2009.
Giảng:14/11/2009.
Tiết 60: Luyện tập viết đoạn văn tự sự
có sử dụng yếu tố nghị luận.
A-mục tiêu bài dạy.
Giúp HS:
- Biết cách đưa các yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp lý.
- Rèn luyện kỹ năng dùng từ viết câu khi xây dựng đoạn văn.
B-chuẩn bị.
GV: Bài soạn + đọc tư liệu tham khảo; ôn lại kiến thức về đoạn văn.
HS: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn.
C-tiến trình bài dạy.
*Hoạt động 1: Khởi động.
1- Tổ chức:
2- Kiểm tra:
- KT sự chuẩn bị bài của HS + kết hợp trong giờ.
3- Bài mới: Giới thiệu bài
- Các em đã được tìm hiểu về mặt lý thuyết yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự. Giờ học này chúng ta cùng nhau luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị lụân.