NS : 8/11/2011
NG: 11/11/2011
Tiết 47 : Phương pháp thuyết minh.

I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức :
- HS nhận rõ các yêu cầu của phương pháp thuyết minh, thấy rõ các phương pháp cơ bản thường sử dụng trong thuyết minh: so sánh, liệt kê, nêu định nghĩa, giải thích, phân tích, phân loại.
2.Kĩ năng: Có kỹ năng áp dụng các phương pháp này khi viết văn thuyết minh.
3. Thái độ: Có ý thức sử dụng các phương pháp thuyết minh phù hợp.
II, Các kĩ năng sống cơ bản cần giáo dục trong bài.
- Giải quyết vấn đề
- Hợp tác
III, Chuẩn bị:
Giáo viên: SGK,SGV, bảng phụ.
Học sinh: đọc bài trước.
IV, Phương pháp/ KTDH:
Thuyết trình, đàm thoại,hoàn tất một nhiệm vụ.
V, Tổ chức giờ học:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra đầu giờ :
-Nêu quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép? Lấy ví dụ phân tích?
3, Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
Để thuyết minh được tốt, ta cần nắm được các phương pháp thuyết minh. Vậy có những phương pháp thuyết minh nào? Tác dụng của từng phương pháp ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.