A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Giúp hs củng cố khắc sâu kiến thức về yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
2. Kĩ năng: Rèn cho hs kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc trước tập thể, kĩ năng làm văn tự sự có yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.
3. Giáo dục: Giáo dục hs thái độ tự tin, mạnh dạn trước tập thể.
B. CHUẨN BỊ:
1. GV : Soạn giáo án.
2. HS : Chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu của giáo viên.