I/ Mục tiêu
1) Kiến thức: Nêu được công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện gồm hai đèn mắc song song.
2) Kĩ năng: Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song
3) Thái độ: Rèn luyện tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm. Xây dựng thái độ hợp tác cùng bạn trong nhóm, hào hứng trong học tập.
II/ Chuẩn bị
1) Giáo viên: Bài giảng
2) Học sinh: Xem trước bài
III/ Phương pháp dạy học:
Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình