Bài số 10
Công ty A có trụ sở tại thành phố K, tỉnh M có ký hợp đồng lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho khách sạn của bà H ở thành phố X, tỉnh Y trị giá 300 triệu đồng. Khi hoàn thành xong công việc lắp đặt bà H mới thanh toán cho công ty 250 triệu đồng. Số tiền còn lại là 50 triệu đồng hai bên thỏa thuận hết thời hạn bảo hành bà H sẽ trả nốt cho công ty. Hết thời hạn bảo hành bà H vẫn không trả nốt số tiền còn lại vì cho rằng có một số máy điều hòa chất lượng kém, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Được biết bà H có nơi cư trú tại huyện P tỉnh Y. Nay công ty A muốn khởi kiện bà H để đồi số tiền còn thiếu.
  1. Có quan điểm cho rằng chỉ có Tòa án nhân dân thành phố X, tỉnh Y mới có thẩm quyền thụ lý vụ án trên. Căn cứ vào pháp luật tố tụng dân sự hiện hành anh (chị) hãy bình luận quan điểm này.
  2. Công ty A khởi biện bà H ở Tòa á nhân dân thành phố K để đòi số tiền còn thiếu, bà H đưa ra yêu cầu công ty A phải bồi thường cho mình vì đã lắp đặt điều hòa kém chất lượng. Hỏi trong trường hợp này các yêu cầu của công ty A và của bà H có được giải quyết trong cùng một vụ án hay không? Tại sao?