HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ 6

I/ Lý thuyết
.
II/ Bài tập
.